Γιάννης Υφαντής
(ποιητής)

Yannis Yfantis
(a Greek poet)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ BIOGRAPHIES
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ A PANORAMA OF THE BOOKS
THE TRANSFORMATIONS OF ZERO
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΥΦΑΝΤΗ (CD LYRA)
ΑΡΧΕΤΥΠΑ
ΚΡΙΤΙΚΕΣ REVIEWS (extracts)
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΟΜΟΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΡΘΡΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ PHOTOGRAPHS
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ICONOSTASIS
ΒΙΝΤΕΟ VIDEOS
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LINKS
ΑΧ (ηλεκτρονικό περιοδικό) AH (online magazine):
http://ah-ach.blogspot.com
 

E-Mail: yannisyfantis1001@gmail.com

mailto:yannisyfantis@yahoo.gr

Keywords : Υφαντής, Ποίηση, Λογοτεχνία, Ελλάδα, Σύγχρον

Τελευταία ανανέωση:

5/2/2020